XisK

Electrònica Pop Youtube Instagram


Xisk és un projecte que neix l'any 2021 de sa necessitat d'entendre i gestionar emocions, a més de compartir es gust de fer música amb amics. Amb es lema de "anar fent" i a través de lletres poètiques i bucles melòdics, Xisk te convida a entrar a nes teu propi món interior.Membre Instrument
Xisk producció, veus, teclats