Bob & the Petaos

Punk-trap


Em fa pal escriure, només és per aviam si xuta la webEl concurso ya ha terminado!

Instrumento Miembro
Bob Logic pro X

Lore ipsum dos quarts de vuit primer segona.


Inspirat en la boira de la Plana, estudiant de Telecos que en el seu temps lliure fa temasos gravats a la cuina de casa.